Updated 26 sierpnia 2015

Jaka jest różnica między folderem Zapisane dane a folderem Narzędzie danych gier?

Poznaj różnicę między folderem Zapisane dane a folderem Narzędzie danych gier w systemie PlayStation 3.

 
 

Folder Zapisane dane w systemie PlayStation 3 to miejsce, gdzie przechowywane są zapisane dane. Usunięcie zapisanych danych spowoduje skasowanie twoich postępów we wszystkich powiązanych z nimi grach. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji online na temat kopiowania zapisanych danych na nośniki danych.

Folder Narzędzie danych gier w systemie PlayStation 3 to miejsce, gdzie przechowywane są dane związane z poprawkami do gier i zakupionymi materiałami do pobrania. Aby ponownie zainstalować poprawki do gier, włóż dysk z oryginalną grą do systemu PlayStation 3 i uruchom ją z menu XMB. Aby ponownie zainstalować zakupione, pobrane materiały, przejdź do PlayStation Store i pobierz je ze swojej Listy pobierania.