Updated 3 lutego 2017

PS VR: jak naprawić przesunięcie obrazu

Co zrobić, jeśli obraz przesunie się na jedną stronę.

 
 

Jeżeli podczas korzystania z gier obsługujących PS VR w trybie VR lub podczas korzystania z gier nieobsługujących wirtualne rzeczywistości albo podczas oglądania filmu na goglach PS VR w trybie kinowym zauważysz, że obraz przesunął się na jedną stronę, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

Przesunięcie obrazu w trybie kinowym

Jeżeli ekran przesunie się na jedną stronę, naciśnij i przytrzymaj przycisk OPTIONS na kontrolerze bezprzewodowym DUALSHOCK 4, aby ponownie wycentrować ekran.

Więcej informacji o trybie kinowym znajdziesz w artykule Tryb kinowy.

Przesunięcie obrazu w trybie VR

Jeżeli kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4 jest podłączony do systemu PS4 za pomocą przewodu do ładowania, może on czasem zasłaniać kamerze PlayStation Camera widok paska świetlnego na kontrolerze. Graj bezprzewodowo, aby uniknąć tego problemu.

 

  • Zalecana odległość od kamery podczas grania to 1,5 m–2,0 m.

 

  • Umieść kamerę w miejscu, gdzie nie występują wibracje.
  • Wyreguluj wysokość kamery, jej kąt oraz kierunek patrzenia.
  • Graj bezpośrednio przed kamerą.

Jeżeli problem będzie nadal występował, zdejmij gogle VR i zostaw je włączone. Umieść gogle VR na 10 sekund w miejscu, które jest stabilne i pozbawione wibracji.