Updated 1 marca 2017

Menu trybu bezpiecznego w systemie PlayStation 3

Następujący artykuł może pomóc, jeśli chcesz uruchomić tryb bezpieczny w systemie PlayStation 3 lub gdy masz problemy z uruchomieniem systemu.

 
 

Kiedy korzystać z trybu bezpiecznego?

Z trybu bezpiecznego należy korzystać, gdy normalne uruchomienie systemu PlayStation 3 jest niemożliwe.

Jak włączyć trybu bezpiecznego?

 • Upewnij się, że wskaźnik zasilania systemu PlayStation 3 świeci stałym światłem na czerwono.
 • Naciśnij i przytrzymaj przez dziesięć sekund przycisk zasilania systemu PlayStation 3. System wyłączy się.
 • Zwolnij przycisk zasilania.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez siedem sekund. Zostaną wyemitowane dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a na ekranie ukaże się komunikat.
 • Naciśnij przycisk PS na kontrolerze bezprzewodowym w celu uruchomienia systemu PS3 w trybie bezpiecznym. 

Jakie są opcje menu trybu bezpiecznego?

 1. Restart System (Uruchom ponownie system) Zamyka tryb bezpieczny i uruchamia system PS3 w zwykły sposób.
 2. Przywróć ustawienia domyślne: Przywraca wszystkie domyślne ustawienia i usuwa dane konta Sony Entertainment Network. Aby móc uruchomić pobrane gry, musisz ponownie aktywować system PS3.
 3. Przywróć system plików: System podejmuje próbę naprawienia wszystkich obszarów dysku twardego, na których można zapisać pliki. Uszkodzone dane, których nie można odzyskać, mogą być wymazane.
 4. Odbuduj bazę danych: Przywraca domyślne wartości zmienionych ustawień i przywraca pliki. Wiadomości, listy odtwarzania itp.
 5. Przywróć system PlayStation 3: Wykonuje szybkie formatowanie pamięci systemu PS3 w celu jego przywrócenia.
 6. Aktualizacja systemu: Aktualizuje oprogramowanie systemu PS3 za pośrednictwem nośnika pamięci masowej.