Updated 6 lutego 2017

PS VR: wskaźniki diodowe modułu procesora

Co oznaczają różne diody na module procesora.

 
 

Z przodu modułu procesora urządzenia PlayStation VR (PS VR) znajduje się wskaźnik diodowy.

Jego znaczenie zależy od sytuacji, nie należy więc się przejmować, jeśli zobaczysz czerwone światło – zwykle nie oznacza to, że jest jakiś problem. Wybierz na liście wygląd wskaźnika diodowego na module procesora, żeby sprawdzić, co oznacza.

Czerwone światło – dwa mignięcia, potem światło stałe

Dioda świeci w ten sposób, gdy moduł procesora jest podłączony do zasilania (przechodzenie w tryb spoczynku), ale system PS4 jest wyłączony. Miganie diody oznacza, że moduł wchodzi w tryb spoczynku, a stałe czerwone światło informuje, że urządzenie nie wysyła żadnych informacji do telewizora przez kabel HDMI. Włącz moduł procesora przyciskiem zasilania na pilocie na przewodzie gogli VR.

Czerwone światło – stałe

Moduł procesora jest w trybie spoczynku i nie przesyła żadnych informacji do telewizora przez kabel HDMI. Włącz moduł procesora przyciskiem zasilania na pilocie na przewodzie gogli VR, albo włączając system PS4.

Czerwone światło – pięć szybkich mignięć

Może oznaczać, że nastąpił nagły skok napięcia w module procesora. Wyłącz moduł procesora i gogle, naciskając przez siedem sekund przycisk zasilania na przewodzie. Sprawdź informacje na temat rozwiązywania problemów, by określić, czy musisz odesłać nam urządzenie do naprawy.

Białe światło – miga

Został naciśnięty przycisk zasilania na pilocie na przewodzie gogli VR, gogle VR włączają się.

Białe światło – stałe

Stale białe światło oznacza, że możesz rozpocząć grę. Stałe białe światło świeci, gdy moduł procesora i system PS4 są połączone, włączone i wysyłają sygnał do telewizora. W systemie PS4 zobaczysz powiadomienie z ikoną VR, informujące, że urządzenie PS VR zostało wykryte.

Jeżeli Twoje PS4 może korzystać z połączenia internetowego, by pobierać/wysyłać pliki w trybie spoczynku, moduł procesora wyjdzie z trybu spoczynku (ciągłe czerwone światło) i włączy się (ciągłe białe światło), gdy połączenie internetowe systemu PS4 jest aktywne. Moduł procesora powróci do trybu spoczynku, gdy połączenie internetowe systemu PS4 stanie się nieaktywne po zakończeniu pobierania/przesyłania.

Czerwone światło – miga

Wskazuje to, że moduł procesora przegrzewa się. Zobaczysz także komunikat na ekranie, a wentylator może pracować głośniej niż zwykle. Wyłącz moduł procesora i system PS4 na 30 minut, żeby się schłodziły, Po tym czasie możesz wrócić do gry.

Aby zapobiec powtarzaniu się takiej sytuacji, nie ustawiaj modułu procesora na systemie PS4. Moduł powinien się również znajdować w dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nic nie zasłania wentylatora. Dowiedz się więcej o środkach ostrożności dotyczących PS VR.

Jeżeli moduł procesora ponowie się przegrzeje, może być konieczna jego naprawa. Tutaj dowiesz się, czy musisz przesłać urządzenie do naprawy.

Brak jakichkolwiek świateł

  1. Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego portu w module procesora.
  2. Sprawdź wszystkie złącza, żeby mieć pewność, że żadne się nie poluzowało. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji urządzenia PS VR, gdzie znajdziesz pomoc na temat tego, jak sprawdzić wszystkie złącza.
  3. Spróbuj użyć innego gniazdka zasilającego, a jeżeli korzystasz z przedłużacza, zrezygnuj z niego i podłącz moduł procesora bezpośrednio do gniazdka w ścianie.
  4. Sprawdź Naprawy PS VR, żeby spróbować rozwiązać problem, albo prześlij swoje urządzenie PS VR do PlayStation w celu naprawy.