Updated 20 czerwca 2016

Kod błędu PS4: WS-37338-4

System PS4 ma zakaz korzystania z PlayStation Network.

 
 

Podczas korzystania z PlayStation Network wszyscy użytkownicy muszą przestrzegać naszych Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika. Osoby nieprzestrzegające tych dokumentów mogą zostać zawieszone lub pozbawione dostępu do PlayStation Network.

Jeżeli zobaczysz ten błąd, oznacza to, że Twój system PS4 stracił dostęp do PlayStation Network. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Zakazy i zawieszenia.