Updated 13 maja 2016

Kod błędu PS4: WS-36862-5

Nie można dołączyć do sesji.

 
 
  1. Wyloguj się z PS4 i zaloguj ponownie, po czym spróbuj jeszcze raz.
  2. Poproś gospodarza imprezy, żeby jeszcze raz wysłał Ci zaproszenie.
  3. Jeżeli po wykonaniu tych dwóch czynności błąd nadal występuje, przejdź kolejno do menu [Ustawienia] > [Inicjalizacja] > [Zainicjuj PS4] > [Szybka] i zainicjuj system.