Updated 30 czerwca 2017

Kod błędu PS4: WC-40368-1

Niewystarczająca ilość środków.

 
 
  1. Spróbuj ponownie.
  2. Zamknij sklep PlayStation Store i uruchom go ponownie, zanim spróbujesz jeszcze raz.
  3. Jeśli błąd będzie się powtarzał, zamknij sklep PlayStation Store, a następnie wypisz się z sieci PSN i wpisz do niej, wybierając [Ustawienia] > [PSN].