Updated 21 sierpnia 2017

Kod błędu PS4: WC-40360-3

Problem z PlayStation Store.

 
 

Usuń wszystkie materiały z koszyka w PlayStation Store i spróbuj jeszcze raz.