Updated 16 sierpnia 2016

Kod błędu PS4: NP-39231-8

Nie można połączyć się z serwerem.

 
 

Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Zrestartuj system PS4.
 2. Zrestartuj router.
 3. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić stan swojego połączenia internetowego.
 4. Zresetuj router, wybierz [Ustawienia] > [Sieć] > [Skonfiguruj połączenie internetowe], po czym spróbuj ponownie połączyć się z routerem. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z routerem.
 5. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe routera do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji dostarczonej wraz z routerem.
 6. Wybierz [Ustawienia] > [Sieć] > [Przetestuj połączenie internetowe] i sprawdź stan połączenia internetowego.
 7. Zapora firewall lub inne środki bezpieczeństwa mogą utrudniać połączenie z siecią. Sprawdź, czy Twoje urządzenia sieciowe nie blokują następujących numerów portów:
 • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
 • UDP: 3478, 3479
 1. Jeżeli nie możesz połączyć się z usługą inną niż PlayStation™Network, sprawdź stan tej usługi.
 2. PlayStation™Network może być chwilowo zajęte. Spróbuj jeszcze raz później. Stan sieci możesz sprawdzić, wybierając kolejno [Ustawienia] > [Sieć] > [Pokaż stan usług PlayStation™Network]. Możesz też otworzyć stronę status.playstation.com na komputerze lub smartfonie.