Updated 11 maja 2016

Kod błędu PS4: NP-31731-5

Użytkownik został wylogowany z PlayStation Network albo dane na dysku twardym są uszkodzone.

 
 
  • Sprawdź, czy jesteś zalogowany do PSN, wybierając kolejno [Ustawienia] > [PlayStation™Network/Zarządzanie kontami] > [Wpisz się].
  • Jeśli błąd będzie nadal występował, zrestartuj system PS4.

Jeżeli to nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Uruchom system w trybie bezpiecznym i wybierz opcję [Przywróć ustawienia].
  • Usuń użytkownika, po czym utwórz go jeszcze raz.
  • Jeżeli po wykonaniu wszystkich tych czynności błąd będzie nadal występował, spróbuj zainicjalizować system, wybierając kolejno [Ustawienia] > [Inicjalizacja] > [Szybka].