Updated 9 marca 2017

Kod błędu PS4: CE-41902-6

Użyj urządzenia zewnętrznej pamięci masowej USB, które spełnia następujące wymagania:

  • Interfejs USB 3.0 lub nowszy
  • Jeśli dysk twardy jest z pewnością wyposażony w interfejs USB 3.0, komunikat o błędzie może być spowodowany zbyt wolnym podłączeniem. Podłącz urządzenie zewnętrznej pamięci masowej USB szybko i pewnie, ale ostrożnie.