Updated 13 czerwca 2017

Kod błędu PS4: CE-39985-4

Podczas próby połączenia z PlayStation™Network wystąpił błąd.

PlayStation™Network might be temporarily busy. Please try again later.

You can check the network status by accessing status.playstation.com.

 
 

PlayStation™Network może być chwilowo zajęte. Spróbuj jeszcze raz później.

Stan sieci możesz sprawdzić na stronie status.playstation.com.