Updated 27 lipca 2017

Kod błędu PS4: CE-32723-7

Element jest uszkodzony lub system go nie wykrywa.

 
 
  1. Jeśli błąd jest wyświetlany, gdy wybierasz motyw, spróbuj pobrać go ponownie. Wybierz [Powiadomienia] > [Pobrane], wyróżnij daną zawartość i naciśnij przycisk OPTIONS, by usunąć motyw. Następnie wybierz [Ustawienia] > [Motyw], by ponownie pobrać zawartość.
  2. W przypadku innego rodzaju zawartości przejdź do biblioteki i sprawdź, czy masz na nią licencję. Jeśli masz zawartość, a błąd nadal jest wyświetlany, wypróbuj poniższe czynności.
  • Pobierz zawartość ponownie.
  • Wybierz [Ustawienia] > [PSN] > [Przywróć licencje].
  • Zamknij system i uruchom go ponownie w trybie bezpiecznym. Wybierz [5. Odbuduj bazę danych].