Updated 22 maja 2018

Kod błędu PS4: CE-30002-5

Wystąpił błąd.

Jeśli ten kod błędu został wyświetlony podczas próby uruchomienia gry zapisanej na zewnętrznym dysku twardym, sformatuj zewnętrzny dysk twardy i ponownie spróbuj zainstalować zawartość. 

Jeśli ten kod błędu został wyświetlony podczas aktualizacji oprogramowania systemu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

  1. W systemie PS4 wybierz [Powiadomienia] i skasuj powiadomienia dotyczące aktualizacji.
  2. Wyłącz system PS4.
  3. Przytrzymaj przycisk zasilania, aż usłyszysz 2 sygnały: jeden od razu i jeden po 7 sekundach. Konsola PS4 zostanie uruchomiona w trybie bezpiecznym.
  4. Podłącz kontroler DS4 za pomocą kabla USB i naciśnij przycisk PS.
  5. Wybierz opcję 3: "Zaktualizuj oprogramowanie systemu", a następnie opcję "Zaktualizuj z użyciem Internetu".
  6. Jeśli błąd będzie nadal występował, wybierz opcję 5: "Odbuduj bazę danych" i spróbuj ponownie. 

Jeśli nie rozwiąże to problemu, może być konieczne ponowne zainstalowanie oprogramowania systemu PS4. Spowoduje to usunięcie z systemu PS4 wszystkich danych, więc przed wybraniem tej opcji wykonaj kopię zapasową zapisanych danych w urządzeniu pamięci masowej USB. Dalsze instrukcje znajdują się na stronie Oprogramowanie systemu PS4.