Updated 15 marca 2016

Kod błędu PS4: 8801E13C

Gra zdalna — upłynął limit czasu połączenia z serwerem, ponieważ prędkość sieci jest zbyt mała.

 
 

Nawiązanie połączenia może być możliwe po poprawieniu działania sieci. Skorzystaj z następujących wskazówek:

  • Postaraj się, żeby PlayStation 4 i komputer były połączone z tą samą, stabilną siecią o prędkości wysyłania i odbierania co najmniej 5 Mb/s.
  • Zalecamy, żeby podłączyć PlayStation 4 do Internetu za pomocą przewodu.
  • Jeżeli korzystasz z połączenia Wi-Fi (bezprzewodowego), ustaw PlayStation 4 bliżej punktu dostępowego lub routera. Między urządzeniami nie powinno być żadnych przeszkód.
  • Inne urządzenia w Twojej sieci mogą wykorzystywać dużą część pasma. Zanim zaczniesz korzystać z Gry zdalnej, poczekaj, aż te urządzenia staną się bezczynne.
  • Sprawdź, czy porty UDP 9296, 9297, 9303 są otwarte. Jeśli nie, zmień ustawienia przekazywania routera w taki sposób, by umożliwiały komunikację między PlayStation 4 a Internetem. Instrukcje, jak zmienić te ustawienia, znajdziesz w instrukcji dostarczonej wraz z routerem albo u dostawcy usług internetowych.
  • Oprogramowanie antywirusowe w komputerze może blokować komunikację między systemem PlayStation 4 a komputerem. Spróbuj wyłączyć ustawienia zapory firewall w oprogramowaniu antywirusowym albo dodaj aplikację Gra zdalna do wyjątków zapory firewall. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji dostarczonej przez producenta oprogramowania antywirusowego.

Więcej informacji na temat Twojej sieci uzyskasz od swojego dostawcy usług internetowych.