Updated 2 marca 2020

Kod błędu PS3: 80710D23

Nie można połączyć się z Internetem z powodu przekroczenia czasu połączenia z serwerem sieciowym.

 
 

Rozwiązanie

  • Zrestartuj system PS3 i spróbuj jeszcze raz połączyć się z siecią lub spróbuj połączyć się później.
  • Jeśli możesz połączyć się z Internetem, ale nie możesz przejść na określoną stronę internetową, upewnij się, że w przeglądarce internetowej wpisałeś prawidłowy adres URL.
  • W przypadku konfigurowania połączenia sieciowego należy upewnić się, że wszystkie informacje zostały wpisane prawidłowo.
  • Jeśli problem będzie nadal występował, wybierz jeden z następujących przewodników: