Updated 26 kwietnia 2017

Kod błędu PS3: 8002F08C

Nie można zaktualizować oprogramowania systemowego.

 
 

Rozwiązanie

  • Wyłącz system PS3 i odłącz go od źródła zasilania.
  • Podłącz zasilanie po 10 sekundach i włącz system PS3.
  • Aktualizacja systemu powinna się rozpocząć automatycznie. Korzystając z tego rozwiązania sprawdź, czy system jest połączony z Internetem.
  • Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktować się z obsługą klienta.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com