Updated 28 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 8002B713

Nie można korzystać z rozmowy wideo z innym użytkownikiem PlayStation Network na skutek niewłaściwych ustawień połączeń internetowych.

 
 

Rozwiązanie:

  • Konieczne może być dokładne sprawdzenie własnych ustawień połączeń internetowych typu NAT lub ustawień drugiej osoby.
  • W przypadku połączenia NAT typu 3 należy zmienić je na
    NAT typu 1 (zazwyczaj można to zrobić podłączając system PS3 bezpośrednio do modemu internetowego) lub na
    NAT typu 2 (zazwyczaj można to zrobić wybierając właściwy numer portu zapory PlayStation Network na routerze).
  • Numery portów używane do serwerów PlayStation Network to: TCP — 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080; oraz UDP — 3478, 3479, 3658.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com