Updated 28 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 8002B712

Nie można korzystać z rozmowy wideo z innym użytkownikiem PlayStation Network na skutek niewłaściwych ustawień połączeń internetowych.

 
 

Rozwiązanie

  • Konieczne może być dokładne sprawdzenie własnych ustawień połączeń internetowych typu NAT lub ustawień drugiej osoby. Ustawienia można sprawdzić w menu konfiguracji routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, skontaktuj się z producentem routera. W przypadku połączenia NAT typu 3 należy zmienić je na NAT typu 1 (zazwyczaj można to zrobić podłączając system PS3 bezpośrednio do modemu internetowego) lub na NAT typu 2 (zazwyczaj można to zrobić wybierając właściwy numer portu zapory PlayStation Network na routerze).
  • Kliknij tutaj, aby uzyskać numery portów zapory PlayStation Network.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com