Updated 27 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 8002A90C

Dane, których próbujesz używać, nie są kompatybilne z tą grą.

 
 

Rozwiązanie

  • Sprawdź, czy tytuł został poprawnie zainstalowany, a dane gry są widoczne w menu Gra > [Narzędzie danych gier].
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com