Updated 27 czerwca 2016

Kod błędu PS3: 8002A308

Nie można się wpisać albo połączenie sieciowe jest zrywane w trakcie wpisywania się.

Sieć może być zajęta. Spróbuj wpisać się później.