Updated 19 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80029522

Zbyt wiele systemów PSP jest połączonych z systemem PlayStation podczas próby przeniesienia materiałów.

 
 

Ten komunikat wyświetla się podczas próby przeniesienia materiałów z PlayStation Store, pobierania materiałów z opcji Zarządzanie kontami oraz podczas próby aktywowania/dezaktywowania systemu PSP.

Rozwiązanie

  • Pozostaw tylko jeden system PSP połączony z systemem PS3 i wówczas spróbuj przenieść materiały ponownie.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com