Updated 19 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80029521

System PS3 próbuje uzyskać dostęp do systemu PSP za pośrednictwem połączenia USB, ale między obydwoma systemami nie ma kabla USB.

 
 

Ten komunikat wyświetla się podczas próby przeniesienia materiałów z PlayStation Store, pobierania materiałów z opcji [Zarządzanie kontami] oraz podczas próby aktywowania/dezaktywowania systemu PSP.

Rozwiązanie:

  • Podłącz system PSP do systemu PS3 za pomocą kabla USB.
  • Przełącz system PSP w tryb USB, wybierając w menu XMB™ do opcji Ustawienia > [Połączenie USB].
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com