Updated 18 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80029514

System PS3 nie jest aktywowany. Aby mieć dostęp do materiałów, należy aktywować system PS3.

 
 

Rozwiązanie:

  • Aktywuj system PS3, wybierając w menu XMB™ opcję PlayStation®Network > [Zarządzanie kontem] > [Aktywacja systemu].
  • Jeżeli pojawi się informacja, że twój system jest już aktywowany, deaktywuj go, a następnie aktywuj ponownie.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com