Updated 29 maja 2018

Kod błędu PS3: 80029513

Wystąpił problem z określeniem, czy system PS3 ma wystarczające uprawnienia do odtwarzania materiałów z PlayStation Network.

 
 

Rozwiązanie:

  • Zaloguj się do konta Sony Entertainment Network, za pośrednictwem którego kupiłeś dany materiał.
  • Aktywuj system PS3, wybierając kolejno opcję PlayStation®Network > [Zarządzanie kontem] > [Aktywacja systemu].
  • Jeżeli pojawi się informacja, że twój system jest już aktywowany, deaktywuj go, a następnie aktywuj ponownie.
  • Przejdź do menu PlayStation®Network > [Zarządzaniem kontem] > [Zarządzanie transakcjami] > [Lista pobierania] i pobierz materiał do swojego systemu PS3.
  • Jeżeli nie możesz znaleźć danego materiału w opcji [Lista pobierania], nie masz uprawnień do jego pobrania.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com