Updated 18 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80029135

Wystąpił problem podczas zapisu danych przez system PS3 na zewnętrznym nośniku pamięci.

 
 

Rozwiązanie:

  • Sprawdź, czy połączenie między zewnętrznym nośnikiem pamięci a systemem PS3 jest prawidłowe i czy żadne przewody łączące nie są uszkodzone.
  • Spróbuj przesłać dane z komputera do zewnętrznego nośnika pamięci, by sprawdzić, czy nośnik działa prawidłowo.
  • Jeżeli komputer również nie może zapisać danych na zewnętrznym nośniku pamięci, może istnieć konieczność wymiany urządzenia.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com