Updated 19 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80028F08

System PS3 nie był w stanie rozpoznać materiałów, do których próbujesz uzyskać dostęp.

 
 

Rozwiązanie:

  • Jeżeli próbujesz wczytać płytę z grą PS3, wysuń płytę i włóż ją ponownie, sprawdziwszy uprzednio, czy nie jest podrapana, brudna lub pomazana.
  • Jeżeli problem będzie nadal występował, włóż inną płytę. Jeżeli druga płyta wczyta się bez problemów, pierwsza płyta może być uszkodzona i wymagać wymiany.
  • Jeżeli próbujesz uruchomić grę pobraną z PlayStation Store, usuń ją i pobierz ponownie, w menu XMB™ wybierając PlayStation®Network > [Lista pobierania].
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com