Updated 19 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80028ED4

Ustawienia internetowe są nieprawidłowe, albo próbujesz połączyć się z niewłaściwym serwerem DNS lub serwerem proxy.

 
 

Rozwiązanie:

  • Sprawdź ustawienia internetowe swojego systemu, wybierając kolejno Ustawienia> [Ustawienia sieci] > [Test połączenia internetowego] i przeprowadzając test połączenia internetowego.
  • Jeśli twój system PS3 jest podłączony bezpośrednio do modemu bez pośrednictwa routera, przejdź do opcji Ustawienia > [Ustawienia sieci] > [Ustawienia połączenia internetowego] > [Niestandardowe] i sprawdź, czy identyfikator PPPoE oraz hasło otrzymane od usługodawcy internetowego, są prawidłowe.
  • Jeżeli korzystasz z routera, sprawdź wskaźnik dostępu routera, by upewnić się, że modem jest prawidłowo podłączony do sieci. Informacje o ustawieniach routera można uzyskać od jego producenta lub od usługodawcy internetowego.
  • Zresetuj serwer proxy systemu PS3 i sprawdź, czy ustawienia DNS są poprawne. Jeżeli nie jesteś pewien, jakie powinny być ustawienia DNS, wybierz opcję [Automatycznie]. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować ustawienia sieciowe systemu PS3.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com