Updated 18 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80028E06

Wystąpił problem podczas próby połączenia z twoim dostawcą usług internetowych. Zwykle ten błąd pojawia się, gdy dostawca usług internetowych wymaga zalogowania się przy u.

 
 

Rozwiązanie:

  • Uruchom przeglądarkę internetową systemu PS3. Jeżeli dostawca usług internetowych wymaga zalogowania się, powinna zostać wyświetlona odpowiednia strona logowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez dostawcę usług internetowych, aby wpisać swoją nazwę użytkownika i hasło.
  • Te dane logowania są inne niż dane logowania wykorzystywane do dostępu do PlayStation Network. Jeżeli nie znasz swojej nazwy użytkownika ani hasła, poproś o pomoc dostawcę usług internetowych.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com.