Updated 18 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80028A11

Brak wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku twardym (HDD) systemu PS3, by wykonać żądane działanie.

 
 

Rozwiązanie:

  • Zwolnij miejsce na dysku twardym systemu PS3 i spróbuj ponownie wykonać żądaną czynność.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com