Updated 18 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80028913

Nie możesz wysłać prośby o dodanie do znajomych do osoby, do której wysłałeś już taką prośbę.

 
 

Do jednego użytkownika nie można wysłać więcej niż jednej prośby o dodanie do znajomych. Użytkownik musi odrzucić wcześniejszą prośbę lub usunąć ją, zanim będziesz mógł wysłać kolejną.

Rozwiązanie:

  • Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś identyfikator online użytkownika, zwróciłeś uwagę na wielkie i małe litery oraz czy prawidłowo wpisałeś symbole takie, jak podkreślniki i myślniki. Jeżeli identyfikator online jest nieprawidłowy, wpisz go poprawnie.
  • Sprawdź, czy użytkownik nie znajduje się już na liście znajomych. 
  • Sprawdź, czy nie ma oczekujących próśb o dodanie do znajomych. Jeżeli masz oczekujące prośby o dodanie do znajomych, usuń je, zanim wyślesz kolejne.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com