Updated 18 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 8002890F

Próbujesz dodać samego siebie do własnej listy znajomych.

 
 

Rozwiązanie:

  • Nie można dodać siebie samego do swojej listy znajomych.
  • Jeżeli próbujesz dodać innego użytkownika, sprawdź, czy poprawnie wpisałeś identyfikator online użytkownika, zwróciłeś uwagę na wielkie i małe litery oraz czy prawidłowo wpisałeś symbole takie, jak podkreślniki i myślniki. Jeżeli identyfikator online jest nieprawidłowy, wpisz go poprawnie.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com