Updated 19 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 8002888C

Dane zapisane w pliku mogą być uszkodzone.

 
 

Rozwiązanie:

  • Usuń zawartość, do której chcesz uzyskać dostęp i pobierz plik ponownie.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com