Updated 26 kwietnia 2017

Kod błędu : 80024611

Podczas przesyłania danych wystąpił błąd sieci.

 
 

Ten problem może wystąpić w momencie, gdy nie można przesłać danych przez sieć, albo kiedy sieć nie może zlokalizować systemu PS3.

Rozwiązanie: