Updated 26 kwietnia 2017

Kod błędu PS3: 80023123

Wystąpił problem z koszykiem w PlayStation Store.

 
 

Rozwiązanie: