Updated 17 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80023016

System PS3 nie mógł się połączyć z PlayStation Network.

 
 

Ten błąd może występować, kiedy PlayStation Network przechodzi konserwację, lub gdy wystąpił problem z serwerami PlayStation Network.

Rozwiązanie:

  • Odwiedź stronę eu.playstation.com, aby sprawdzić, czy PlayStation Network nie przechodzi aktualnie konserwacji. Jeśli sieć PlayStation Network jest niedostępna, spróbuj połączyć się później.
  • Jeżeli PlayStation Network nie przechodzi konserwacji, zrestartuj system PS3 i spróbuj się połączyć ponownie.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com