Updated 3 marca 2020

Kod błędu PS3: 80022D86

Dane trofeów są uszkodzone.

 
 

Rozwiązanie:

  • Przejdź do trybu bezpiecznego i wybierz polecenie [Przywróć system plików]. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak przejść do trybu bezpiecznego.
  • Jeśli problem będzie nadal występował, usuń obecny profil użytkownika systemu PS3. W tym celu wybierz opcję Użytkownicy i zaznacz profil, który chcesz usunąć. Naciśnij przycisk Trójkąt i wybierz opcję [Usuń], aby usunąć użytkownika.
  • Utwórz nowy profil użytkownika. W tym celu wybierz kolejno Użytkownicy > [Utwórz nowego użytkownika].
  • Zaloguj się do PlayStation Network z nowego profilu użytkownika, aby zsynchronizować trofea.