Updated 18 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80022D68

System PlayStation 3 nie może zsynchronizować danych trofeów z serwerem PlayStation Network.

 
 

Ten błąd może występować w przypadku problemu z serwerami trofeów, lub kiedy wystąpiło przeciążenie łącza internetowego.

Rozwiązanie:

  • Spróbuj później połączyć się z Internetem.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com