Updated 17 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80022D11

System PlayStation 3 nie może zsynchronizować danych trofeów z kontem Sony Entertainment Network.

 
 

Przyczyną problemu może być używany profil użytkownika systemu PS3.

Rozwiązanie:

  • Usuń profil użytkownika systemu PS3 skojarzony z kontem Sony Entertainment Network. W tym celu wybierz opcję Użytkownicy i zaznacz profil, który chcesz usunąć. Naciśnij przycisk Trójkąt i wybierz opcję [Usuń], aby usunąć użytkownika. Nie ma konieczności usuwania konta Sony Entertainment Network.
  • Utwórz nowy profil użytkownika systemu PS3. W tym celu z menu XMB™ wybierz kolejno Użytkownicy > [Utwórz nowego użytkownika].
  • Zaloguj się do PlayStation Network z nowego profilu użytkownika, aby zsynchronizować trofea.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com