Updated 18 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80022D05

Dane trofeów są nieprawidłowe lub uszkodzone.

 
 

Rozwiązanie:

  • Uruchom ponownie grę, aby automatycznie ponownie zainstalować dane trofeów.
  • Jeśli problem będzie nadal występował, usuń profil użytkownika systemu PS3 skojarzony z kontem Sony Entertainment Network. W tym celu wybierz opcję Użytkownicy i zaznacz profil, który chcesz usunąć. Naciśnij przycisk Trójkąt i wybierz opcję [Usuń], aby usunąć użytkownika. Nie ma konieczności usuwania konta Sony Entertainment Network.
  • Utwórz nowy profil użytkownika systemu PS3. W tym celu z menu XMB™ wybierz kolejno Użytkownicy > [Utwórz nowego użytkownika].
  • Zaloguj się do PlayStation Network z nowego profilu użytkownika.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com