Updated 17 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80022B19

Na serwerze, z którym próbujesz się połączyć osiągnięto maksymalną dozwoloną liczbę użytkowników.

 
 

Rozwiązanie:

  • Spróbuj połączyć się z tym serwerem późnej lub połącz się z innym serwerem.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com