Updated 24 lutego 2020

Kod błędu PS3: 80022B19

Na serwerze, z którym próbujesz się połączyć osiągnięto maksymalną dozwoloną liczbę użytkowników.

 
 

Rozwiązanie:

  • Spróbuj połączyć się z tym serwerem późnej lub połącz się z innym serwerem.