Updated 17 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80010201

Wystąpił problem podczas próby połączenia z Internetem. Jest to problem tymczasowy i powinien zostać rozwiązany wkrótce.

 
 

Rozwiązanie:

  • Spróbuj później połączyć się z Internetem.
  • Jeśli problem będzie nadal występował, uruchom ponownie system PS3 i ponownie spróbuj połączyć się z Internetem.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com