Updated 17 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 80010038

System PlayStation 3 nie może wczytać gry lub danych gry.

 
 

Może to być spowodowane zabrudzeniem lub zarysowaniem płyty albo błędem podczas próby wczytania danych gry.

Rozwiązanie:

  • Jeśli próbujesz wczytać płytę:
    • Wyjmij płytę i włóż ją ponownie. Upewnij się, że płyta jest czysta oraz nie ma na niej śladów i zadrapań.
    • Jeżeli problem będzie nadal występował, włóż inną płytę. Jeżeli druga płyta wczyta się bez problemów, pierwsza płyta może być uszkodzona i wymagać wymiany. Jeśli próbujesz wczytać dane gry, która jest zainstalowana na dysku twardym systemu PS3, usuń grę i zainstaluj ją ponownie.
  • Jeśli problem będzie nadal występował, przejdź do trybu bezpiecznego i wybierz polecenie [Przywróć system plików], a następnie ponownie spróbuj wczytać grę. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak przejść do trybu bezpiecznego.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com