Updated 14 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 8001002B

System PlayStation 3 nie może uzyskać dostępu do danych zapisanych w zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, np. urządzeniu pamięci masowej USB, zewnętrznym dysku twardym

 
 

Rozwiązanie:

  • Wyjmij i ponownie włóż zewnętrzne urządzenie pamięci masowej i wykonaj tę operację ponownie.
  • Sprawdź, czy połączenie między zewnętrznym nośnikiem pamięci a systemem PS3 jest prawidłowe i czy żadne przewody łączące nie są uszkodzone.
  • Jeśli problem będzie nadal występował, spróbuj przesłać dane z komputera do zewnętrznego nośnika pamięci, by sprawdzić, czy nośnik działa prawidłowo. Jeżeli komputer również nie może zapisać danych na zewnętrznym nośniku pamięci, może istnieć konieczność wymiany urządzenia.
  • Jeżeli komputer może zapisać dane na zewnętrznym nośniku pamięci, spróbuj przesłać dane z systemu PS3 do innego zewnętrznego nośnika pamięci, by sprawdzić, czy system PS3 funkcjonuje prawidłowo. 
  • Jeśli problem będzie nadal występował, odwiedź stronę eu.playstation.com/contact, aby skontaktować się z obsługą klienta.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com