Updated 14 sierpnia 2015

Kod błędu PS3: 8001000A

System PlayStation 3 nie może zakończyć procesu przesyłania danych do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej, np. urządzenia pamięci masowej USB, zewnętrznego dysku tward

 
 

Rozwiązanie:

  • Wyjmij i ponownie włóż zewnętrzne urządzenie pamięci masowej i wykonaj tę operację ponownie.
  • Aby uzyskać więcej wskazówek i podpowiedzi dotyczących użytkowania systemu PlayStation, odwiedź nasze fora pomocy technicznej dostępne pod adresem community.eu.playstation.com