Updated 26 kwietnia 2017

Kod błędu PS3: 80004005

Występuje problem z programem Media Go.

 
 

Rozwiązanie