Updated 3 sierpnia 2017

Korzystanie z przycisku SHARE

Dowiedz się, jak używać przycisku SHARE na Twoim kontrolerze DUALSHOCK 4 i jakie funkcje on udostępnia.

 
 

Podstawowe funkcje przycisku SHARE

Krótkie naciśnięcie Wyświetlanie menu funkcji Udostępnij, wykonywanie zrzutów ekranu i zapisywanie klipów wideo. Zrzut ekranu zostaje zapisany w chwili wyświetlenia menu funkcji udostępniania. Jeżeli grasz w grę, w tym samym momencie zapisuje się również klip wideo. Skorzystaj z tego, jeśli chcesz coś szybko zapisać i udostępnić.
Długie naciśnięcie Wykonywanie zrzutu ekranu. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk przez co najmniej 1 sekundę, wykonany zostanie zrzut ekranu, a w prawym górnym rogu ekranu wyświetli się ikona (zakończono). Skorzystaj z tego, jeśli chcesz wykonać zrzut ekranu bez wyświetlania menu lub zapisywania klipu wideo.
Dwukrotne naciśnięcie Ustawianie punktu początkowego klipu wideo. Skorzystaj z tego, jeśli chcesz ponownie rozpocząć nagrywanie od obecnego punktu w czasie. Jest to wygodne, jeśli chcesz zapisać konkretną scenę.

System PlayStation 4 umożliwia przesyłanie i udostępnianie online zapisanych zrzutów ekranu i klipów wideo z rozgrywki. Możesz też transmitować (przesyłać strumieniowo) swoją rozgrywkę i udostępniać informacje o innych ciekawostkach, jak na przykład materiały z PlayStation Store.

Możesz zmienić działanie przycisku SHARE. Naciśnij przycisk SHARE, naciśnij przycisk OPTIONS (opcje), gdy jednocześnie wyświetlane jest menu funkcji udostępniania, a następnie wybierz pozycję [Ustawienia udostępniania] > [Funkcja przycisku SHARE].

Informacje dodatkowe

  • Dzieci będące członkami rodziny mogą zapisywać i przesłać zrzuty ekranowe oraz filmy, jeśli pozwalają na to ustawienia kontroli rodzicielskiej.
  • Zrzuty ekranu, klipy wideo oraz transmisje mogą zawierać osobiste informacje o Tobie i innych graczach, takie jak imiona, identyfikatory online, czat tekstowy i czat głosowy. Aby udostępniać materiały zawierające osobiste informacje o innych graczach, potrzebujesz ich zgody.
  • Przycisku SHARE nie można używać podczas korzystania z odtwarzacza multimedialnego.