Updated 3 kwietnia 2017

PS Vita/PS TV: Jak wysyłać, odbierać i usuwać wiadomości

W tym artykule wyjaśniamy, jak zarządzać wiadomościami w systemie PS Vita.

 
 

Sprawdź, czy dostępne są nowe wiadomości

Po zalogowaniu się do PlayStation Network system automatycznie sprawdzi, czy nadeszły nowe wiadomości i wyświetli odpowiednie powiadomienie.

Wybierz opcję [Wiadomości] > [Odśwież]

Wyślij wiadomość

Wybierz opcję [Wiadomości] > [Utwórz wiadomość] i wybierz identyfikator online osoby, do której chcesz wysłać wiadomość.

Usuwanie wiadomości

  1. Wybierz opcję [Wiadomości] > [Opcje] > [Usuń].
  2. Zaznacz wiadomości, które chcesz usunąć i wybierz opcję [Usuń].