Updated 6 marca 2018

Niestandardowe motywy w systemie PlayStation 4

Dowiedz się, jak dostosować system PlayStation 4 za pomocą niestandardowych motywów!

 
 

Po zainstalowaniu oprogramowania systemu w wersji 2.00 lub nowszej można pobierać i instalować niestandardowe motywy w systemie PlayStation 4.

Jak stworzyć własny niestandardowy motyw?

Możesz pobrać obrazy z urządzenia pamięci masowej USB (albo wybrać obrazy z pamięci masowej systemu), by używać ich jako motywów niestandardowych.

  • Otwórz [Ustawienia] > [Motywy] > [Niestandardowe] > [Wybierz obraz].
  • Wybierz urządzenie pamięci masowej, zaznacz obraz, którego chcesz użyć, i naciśnij  [przycisk x]. Następnie przytnij obraz, by pasował do motywu, używając przycisków L, R i X. 
  • Zanim naciśniesz [Zastosuj], możesz skorzystać z funkcji [Podgląd], by obejrzeć stworzony motyw.

Jak zakupić i pobrać niestandardowe motywy?

Niestandardowe motywy można kupić bezpośrednio w PlayStation Store lub wybrać kolejno opcje Ustawienia> Motywy> Znajdź w PlayStation Store.

Jak włączyć motyw?

Aby włączyć pobrany motyw, przejdź do opcji Ustawienia > Motywy i wybierz motyw, którego chcesz użyć.

Jak wyłączyć motyw?

Aby wyłączyć motyw, wybierz kolejno Ustawienia> Motywy , a następnie wybierz opcję „Domyślny”. Sprawi to, że w systemie PlayStation 4 zostanie przywrócony domyślne kolorowe tło.

Jak usunąć motyw?

Aby usunąć motyw, przejdź do opcji Ustawienia> Motywy i wybierz motyw, który chcesz usunąć. Następnie naciśnij Options > Usuń. Podobnie jak w przypadku innych zakupionych materiałów, motyw można ponownie pobrać w przyszłości z Biblioteki systemu PlayStation 4.

Jak zmienić kolor tła?

Poza własnymi motywami oprogramowanie w wersji 2.00 pozwala zmienić kolor tła ekranu głównego systemu PlayStation 4. Aby zmienić kolor tła, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Motywy > Domyślny i wybierz kolor, który ci odpowiada.