Updated 16 listopada 2016

Jak transmitować w YouTube za pomocą PlayStation 4

Jeżeli chcesz transmitować swoją rozgrywkę na systemie PlayStation 4 korzystając z połączonego konta YouTube, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 
 

Jak połączyć konto YouTube z kontem SEN

  1. Wybierz menu [Ustawienia] > [PlayStation Network/Zarządzanie kontami] > [Połącz z innymi usługami].
  2. Wybierz [YouTube] i zaloguj się przy użyciu danych swojego konta YouTube.
  1. Po zalogowaniu pojawi się ekran potwierdzający, że oba konta zostały połączone.

Jak transmitować za pomocą YouTube w systemie PlayStation 4

  1. Grając w wybraną grę, naciśnij przycisk SHARE na kontrolerze bezprzewodowym DUALSHOCK 4, aby otworzyć menu „Transmituj rozgrywkę”. W tym menu wybierz YouTube jako serwis, do którego chcesz transmitować.

Uwaga: Jeżeli jest to Twoja pierwsza transmisja w serwisie YouTube, musisz zaakceptować warunki korzystania z usługi YouTube, aby włączyć strumieniowe przesyłanie danych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  1. Przed rozpoczęciem transmisji masz możliwość zmiany niektórych ustawień, np. korzystania z mikrofonu/kamery PlayStation Camera oraz wyświetlania komentarzy widzów. Dodatkowo po naciśnięciu przycisku „OPTIONS” na ekranie pojawi się menu Zaawansowana transmisja.

Transmitowanie na PS4 Pro

Na systemie PS4 Pro nie można transmitować obrazu w jakości 4K, a jedynie w maksymalnej jakości 1080p (60 kl./s), w zależności od używanej usługi transmisji oraz dostępnego pasma. HDR nie jest obsługiwane.

  • YouTube

Dostępne jest transmitowanie w maksymalnej jakości 1080p (60 kl./s) – jakość zależy od ruchu sieciowego YouTube.

  • Twitch

Dostępne jest transmitowanie w jakości 1080p (30 kl./s).

  • Dailymotion

Dla wybranych posiadaczy zweryfikowanych kont Dailymotion dostępne jest transmitowanie w jakości 1080p (60 kl./s).